Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

 

kuku

Tako kot visoke zgradbe, tudi drevesa potrebujejo trdne temelje, da lahko stojijo. Iz prsti morajo tudi zbirati vodo in hranila. Obe nalogi izvršujejo korenine, ki se razpredajo po prsti. Korenine rastejo skupaj s preostalim drevesom. Sprva so majhne, nežne in se z lahkoto polomijo, a ko drevo dozori, so največje korenine močne kot ladijske verige, in drevesu pomagajo preživeti.

 

Cilji:

 • Otrok razvija spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.
 • Otrok odkriva, spoznava gozd.
 • Otrok spoznava značilnosti okolja in ob odkrivanju razvija zadovoljstvo ter interes.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
 • Otrok razvija čutno doživljanje s pomočjo tipanja, opazovanja, poslušanja virov iz okolja.

 

Ziveče opore

 • Spoznavamo, odkrivamo gozd v bližini.
 • Nabiramo jesenske plodove in jih vključimo v različne dejavnosti.
 • Prebiramo knjige na temo gozdov, dreves.
 • Drevesa spoznavamo z vsemi čutili.
 • Igralnico spremenimo v jesensko doživetje.

 

Prepletenost niti

 • Skupaj oblikujemo veliko drevo, na katerega dodamo svoje fotografije.
 • V jutranjem krogu izvajamo različne igre povezovanja, s katerimi izboljšamo povezanost otrok in ustvarimo prijetno vzdušje.
 • Otrokom pripovedujemo zgodbe, rime, šale in jih spodbujamo, da jih pripovedujejo tudi sami.listi
 • S pomočjo zanimivih vprašanj otroke pritegnemo k ustvarjalnem izražanju.

 

Trdno zakoreninjeni

 • Prepevamo pesmi in jih spremljamo z lastnimi instrumenti.
 • Otrokom ponudimo naravne materiale za igro (les, jesenski plodovi).
 • Preizkušamo se v likovni tehniki – frotaž.
 • Otrokom ponudimo novo didaktično igro.