Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Kombinirani oddelki se v vrtcih oblikujejo iz različnih razlogov. Eden izmed njih je premajhno število otrok iste starosti v vrtcu, drugi pa izhaja iz pedagoškega izhodišča, ki v takšni organizaciji skupin pedagogi vidijo prednosti pri spodbujanju otrokovega razvoja in socialnih veščin. Starši se pri tem različno odzovejo. Nekateri to vidijo kot dobro priložnost za otrokov razvoj, drugi pa so skeptični in zadržani, kar pa je možno pripisati pomanjkanju informacij.

cerknica-otroci-s-skiroji-velika-gasa

V naši družbi je res najbolj pogosto, da se otroci v skupinah ločujejo po starosti, ni pa povsod tako. Veliko pedagogov vidi prednosti v starostno mešanih skupinah. Najbolj izrazito se to vidi pri Montessori in Waldorfski pedagogiki, pri katerih je značilno, da so že njihova izhodišča starostno mešane skupine, zaradi pozitivnega vpliva na socialni, čustveni in duhovni razvoj. Tudi pedagog Kamenov govori o pozitivnih učinkih starostno mešanih skupin, v določenih primerih jim pripisuje celo terapevtske učinke.

Kateri so pozitivni vidiki takšnega oblikovanja skupin in vplivov na otroka:

–          Mlajši otroci imajo več spodbud na vseh področjih razvoja, saj imajo v skupini starejše otroke, ki že zmorejo več, se želijo po njih zgledovati ter se od njih učijo. To se predvsem pozna na področju razvoja motorike in na socialno- čustvenem področju.

–          Mlajši otroci se vključujejo v igro starejših otrok, ki jih pri tem vodijo in usmerjajo.

–          Starejši otroci razvijajo potrpežljivost, skrb ter prijateljske odnose do mlajših otrok. Razvijajo svoj občutek za odgovornost.

–          Otroci imajo možnost izbire prijateljstev ne le na podlagi starosti, ampak tudi zaradi enakih interesov.

–          Ob igri z mlajšimi otroki in ob skrbi za njih, starejši otroci razvijajo občutek do manjših in empatijo

–          Pri otrocih je opazen hitrejši razvoj samostojnosti in s tem spodbujen razvoj pozitivne samopodobe.

–          Starejši in mlajši otroci se med sabo zelo povežejo in navežejo, kar pozitivno vpliva na otroka in skupino.

Kombinirane skupine bi lahko rekli, da bolj predstavljajo resnični svet, kjer sobivajo otroci različnih starosti; kot naprimer v krogu družine. So pa zahtevnejše glede načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela v njih, saj zahtevajo od vzgojiteljev veliko znanja in opazovanja, da so zadovoljene potrebe in razvojne značilnosti vseh otrok.

Vsekakor nas najlažje prepriča lastna izkušnja in pozitivna izkušnja otrok, zavedati pa se moramo, da s svojim prepričanjem na njih močno vplivamo prav mi starši.

 

Razmišljanje zapisal: Tomaž Popović