Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page


V vrtcu organiziramo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Program zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok, v skladu z načeli in cilji Kurikuluma za vrtce.

V šolskem letu 2019/20 imamo v vrtcu dva oddelka in pol v Šmartnem ob Paki ter tri oddelke v Parižljah.

Podatki o kapacitetah in prostih mestih

Vrtec Bambi Šmartno ob Paki

Veronikin kotiček Braslovče

 

šMARTNO OB PAKI

SKUPINA METULJI

ODDELEK I. STAROSTNEGA OBDOBJA ( 1. -2.leti)

Vodja oddelka: Nives Miklav, uni. dipl. slov., vzg. 

Druga strokovna delavka: Janja Selič Jelen, vzg.

 

SKUPINA MURENČKI

POLOVIČNI KOMBINIRAN ODDELEK 

Vodja oddelka: Tjaša Gril, prof. geo. in zgo., vzg

SKUPINA KOBILICE

HETEROGENI ODDELEK II. STAROSTNEGA OBDOBJA

Vodja oddelka: Eva Ivanovič, dipl. vzg. 

Drugi strokovni delavec: Andrej Wasserman, vzg.

 

ENOTA PARIŽLJE

SKUPINA POLŽKI

ODDELEK I. STAROSTNEGA OBDOBJA ( 1. – 2. leti)

Vodja oddelka: Karin Govek, dipl.vzg.

Druga strokovna delavka: Regina Dernikovič, vzg.

 SKUPINA PIKAPOLONICE

KOMBINIRANI ODDELEK

Vodja oddelka: Polona Oblak, dipl.vzg.

Druga strokovna delavka: Petra Hofbauer, vzg.

 SKUPINA ČEBELICE

HETEROGENI ODDELEK II. STAROSTNEGA OBDOBJA

Vodja oddelka: Veronika Prislan, dipl.vzg.

Druga strokovni delavec: Anže Sevčnikar, vzg.