Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Program

Strokovna podlaga za vzgojno- izobraževalno delo v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, sprejet marca 1999, na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Glavno izhodišče načrtovanja in izvajanja našega dela je spoznanje, da otrok pridobiva nova znanja in spretnosti kot aktiven udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa, ki raziskuje, preizkuša in ima možnost izbire dejavnosti.

Zato je poudarek na procesu, ki omogoča interakcije in izkušnje, preko katerih se otrok uči.

Ob tem se zavedamo pomembnosti vloge strokovnih delavcev, pri katerih je poleg strokovnega razvoja, poudarjen tudi razvoj osebnosti.

Otroci se od najzgodnejšega otroštva veliko učijo preko posnemanja, torej je zelo pomembno, s kakšnimi ljudmi so obkroženi.