Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Osnova plačila vrtca je cena programa, ki je veljavna v občini stalnega prebivališča otroka. Starši plačajo največ 77 % cene programa in lahko uveljavijo znižano plačilo. Na podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, krajevni pristojni Center za socialno delo izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred.

Cena vrtca JE ENAKA ceni javnega vrtca, ki je veljavna v občini delovanja vrtca oziroma enote.