Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

»Dobri starši dajo otrokom barve, čopiče in platno,

vendar jim pustijo, da naslikajo svojo lastno sliko.«

¨      Postavimo jasna pravila in posledice, ki sledijoimages

¨      Ne opravičujmo otroka in ga ne zagovarjajmo pred drugimi

¨      Ne ščitimo otroka pred težavnimi situacijami

¨      Omogočimo mu čim več različnih izkušenj, preko katerih se bo učil

¨      Otroku dajmo vedeti, kakšno vedenje pričakujemo od njega

¨      Dajmo jim možnost uspeha – da imajo pred seboj vsak dan nekaj nalog – to jim daje občutek moči (čeprav tarnajo J)

¨      Ne bodimo zadovoljni s slabo opravljenim delom

¨      Opišimo, kaj vidimo ali opišimo problem (dejstva!)

¨      Ponudimo otroku informacijo

¨      Ne dajajmo nasvetov, ampak rajši vprašajmo – kaj boš sedaj naredil?

¨      Učimo otroka, kako se napake popravijo

¨      Napakam sledijo logične posledice

¨      Pohvalimo otroka

¨      Pri dejavnostih, pravilih, delu, pri oblačenju in v vsakdanjih situacijah upoštevajmo otrokovo starost

¨      Ne živimo za otroke, ampak z njimi

¨      Vsako leto dodajmo več gospodinjskih opravil, ki jih opravlja otrok

¨      Vsaj toliko kot nam je pomembno zdravje otrok, naj nam bo pomembna tudi samostojnost otroka

¨      Z obveznostmi otrok pridobi delovne navade, stalnost, se nauči razpolagati s prostim časom in si ustvarja pozitivno samopodobo

¨      Brez obveznosti je vse samoumevno in kmalu postane vse »brez veze«

 

Vztrajajmo – nobena sprememba se ne zgodi čez noč…

 

Kako spodbujam svojega otroka pri samostojnosti?

Na katerih področjih delam namesto njega ali ga premalo spodbujam k samostojnosti?

 

 Gradivo je za starše pripravila Damjana Šmid, soc.pedag.