Telefon: 05 99 47 522 GSM: 070 395 300 info@vrtecbambi.si
Select Page

Vrtec Bambi je bil uspešen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Prva zaposlitev A-PVZ 2021. V naš kolektiv se nam je pridružil Urban Roc, ki bo s pomočjo sredstev, ki jih v okviru operacije zagotavlja MIZŠ in Evropska unija s pomočjo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Urban bo pridobival prve izkušnje na področju vzgoje in izobraževanje in nadgradil teoretična znanja pridobljena z izobrazbo, s prakso. Cilj projekta je usposobiti kandidata za samostojno delo v vrtcu in pridobitev potrebnih izkušenj za opravljanje strokovnega izpita iz vzgoje in izobraževanja.

Urban je sodeloval pri večini dejavnosti v skupini Meduz. V novembru in decembru smo bili zaradi korona virusa zelo okrnjeni, izvajali smo namreč samo nujno varstvo, pa vendar se je dogajalo veliko stvari.

V zimskih mesecih je Urban sodeloval pri pripravi zimskih iger na snegu. Izvedli smo tudi smučarski tečaj, ki se ga je udeležil. je pripravil v okviru nastopa pustovanje. Ob Kulturnem prazniku je pripravil dejavnosti povezane z Romeom in Julijo in igrano predstavo otrok.